het zetten van de korenberm

Na het maaien, op hoopjes zetten......

Foto's